بزرگترین موانع تشکیل دولت جوان انقلابی

✍🏼برای عبور از مشکلات فعلی کشور حتما باید دولت جوان حزب الهی سرکار بیاید.

حمید زینتی شعاع

 

اما این انقلاب موانع مهم مدیریتی دارد. مانع اول جریان غربگراست که تشکیل دولت جوان انقلابی را به منزله مرگ خود قلمداد میکند لذا از هیچ توطئه و خیانتی برای شکست آن فروگذاری نمیکند. 

موانع بعدی درون خود جریانات ارزشی، انقلابی و اصولگرایان است.

یک سری جریانات پدرخوانده ای هستند که در طی دو دهه اخیر تلاش زیادی برای کسب جایگاه مدیریت اجرایی کشور کردند اما همیشه ناکام بودند . این سیستم فرسوده و ناکارآمد برای انتخابات ۱۴۰۰ دوباره روی همان چهره های تکراری و شکست خورده در انتخابات های گذشته سرمایه گذاری کرده است و به هیچ عنوان پذیرای پدیده های جوان انقلابی و نوظهور نیست .

 مانع دیگر  درون جریان انقلابی، جوانانی هستند که صرفا بخاطر کسب مدارک تحصیلی عالیه و کمی فعالیت رسانه ای خود را مصداق دولت جوان حزب الهی قلمداد میکنند؛ بدون اینکه حتی مدیریت یک پروژه عمرانی یا اقتصادی کوچک را هم در پرونده خود داشته باشند . این قشر متوهم موجر ایجاد بدبینی و یا ناامیدی از تشکیل دولت جوان انقلابی میشوند.

 

در جبهه انقلاب جوانان توانمند و برومندی داریم که با ویژگی های نخبگانی و پاکدستی توانسته اند در سالیان اخیر بزرگترین پروژه های اقتصادی، صنعتی، پالایشگاهی و کشاورزی را در کشور مدیریت کنند و شگفتی های بزرگ بیافرینند . بدون تردید تشکیل دولت جوان انقلابی خود مصداق یک انقلاب است و این انقلاب خود مجاهدت ها میطلبد

 حمید زینتی شعاع

عضو جبهه جهادگران ایران اسلامی