انتصابات فامیلی در همه دولت ها بوده و مختص دولت سیزدهم نیست

وهاب عزیزیجهادگران نیوز– وهاب عزیزی فعال سیاسی اصولگرا که از انتصابات فامیلی در دولت رئیسی انتقاد کرده بود گفت: نقد ما جنبه حمایتی و آگاهی بخشی دارد و به هیچ وجه نافی خدمات دولت نیست.
دبیرکل جهادگران ایران اسلامی تصریح کرد: پدیده انتصابات فامیلی ریشه فرهنگی سیاسی دارد و موضوعی نیست که در کوتاه مدت بوجود آمده باشد. عامل سیاسی آن به عملکرد ضعیف احزاب برمی گردد. اگر احزاب قوی و ساختارمند در کشور وجود داشته باشند می توانند در تربیت مدیران و اداره کشور در یک مسیر منطقی نقش آفرینی کنند. اگر چنین فضایی ایجاد شود انتصابات فامیلی کم رنگتر می شود. ریشه فرهنگی انتصابات فامیلی نیز در طول زمان ایجاد شده و برای رفع آن نیازمند آگاهی بخشی و اصلاح فرهنگی است.
روند پدیدار شدن انتصابات فامیلی بدین شکل است که گزینه های مدیریت برای پست های مختلف از بین اقوام یا شرکای کاری معرفی می شوند ولی در فرآیند معرفی به نسبت فامیلی یا رفاقت اشاره نمی شود و فرآیند انتصاب از نظر شکلی درست به نظر می رسد اما  با کمی کنکاش متوجه می شویم عاملی اصلی انتخاب اولیه افراد قرابت و نزدیکی بوده است نه شایستگی و تجربیات شغلی آنها. در واقع انتصابات فامیلی یک موضوع فرهنگی عاطفی است که در اثر ضعف ساختاری پر رنگتر می شود.
عزیزی تاکید کرد: انتظار ما از آقای رئیسی این است که در کنار پرداختن به مسائل دیگر کشوری به موضوع انتصابات فامیلی توجه ویژه ای داشته باشند واگر از عمق این مسئله کم اطلاع هستند، از مسیر های مطمئن کسب اطلاع کنند. یکی از دلایل اصلی مشکلات کشور همین انتصابات فامیلی است که با ایجاد تضاد منافع  مانع رشد و توسعه کشور شده و می تواند عامل بروز فساد در حوزه های مختلف شود . ما از آقای رئیسی انتظار داریم به فکر حل مسئله باشند، کتمان یک موضوعی رافع آن نیست.
مدیر مسئول جهادگران نیوز افزود: لزوما هر نوع نقدی به معنی مخالفت و تخریب نیست. کسی که نقد منصفانه، مستند و منطقی انجام می دهد دلسوز نظام و مردم است. کسانی که در بدنه اجرایی دولت قرار گرفته و با سوء استفاده از حسن اعتماد رئیس دولت با عملکرد نادرست خود موجب نخریب دولت می شوند به مراتب از مخالفین خطرناکتر هستند. آسیبی که بواسطه عملکرد مدیران ضعیف و گاها خائن به کشور وارد می شود بیشتر از ضد انقلاب است. ما ضمن انتقاد به فرآیندهای ضعیف در دولت، از اقدامات انقلابی آن نیز حمایت می کنیم و نقد های ما در غالب حمایت دلسوزانه تعریف می شود نه مخالفت یا تخریب.