در این برهه از تاریخ، ما میراث دار فرهنگ غنی و غرور آفرین ایرانی اسلامی هستیم که برای حفظ آن حاضریم از سر و جان بگذریم.

فرهنگ سراسر غرور انگیز ایرانی اسلامی از مسیرهای سخت و پر فراز و نشیب و کوران های حوادث تاریخی عبور کرده و با هزینه ای به قیمت جان دلاور مردان غیور به دست ما رسیده است. این نهال کهن و پرثمر با نثار خون هزاران عزیز، خون دل خوردن متفکرین و قلم فرسایی های شبانه روزی اصحاب قلم به بار نشسته است.

فرهنگ ایرانی اسلامی مزین است به نگین جهاد و شهادت که در تار و پود آن بیش از 230 هزار شهید و 600 هزار جانباز از اول انقلاب تا مدافعان حرم نقش آفرینی کرده اند.

تیم رسانه ای جهادگران نیوز متشکل از معتقدین به حفظ و حراست از مرزهای فرهنگی سیاسی کشور تلاش می کند در کنار مردم و به کمک جوان های آزاده و اهل قلم، در اصلاح کژی ها و انحرافات، در مسیر فرهنگ ایرانی اسلامی از طریق اطلاع رسانی و تحلیل، قدمی به بلندای قلم بردارد. در راه تعالی فرهنگی همراهی فرزندان پاک سرشت و نیک نهاد برای ما افتخار بزرگی است، نگاه مهرتان را از ما دریغ نکنید.

نصایح مشفقانه و پیشنهادات دلسوزانه اهالی دل و صاحبان قلم را سرمه دیدگان و آویزه دل و جان می کنیم.