جزئیات طرح اصلاح قانون اختیارات سازمان اوقاف

 

جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه 

سازمان اوقاف و امور خیریه

 

به گزارش جهادگران نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، طرح اصلاح ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه با امضای ۱۹ نماینده تقدیم هیات رئیسه شده است. 

  مقدمه (دلایل توجیهی): 

طرح اصلاح ماده ۱۳ قانون تشکیلات اداره اوقاف امور خیریه در خصوص اداره موقوفات و اجاره آنها جهت احداث اعیانی، یکی از ابزارهای قانونی مورد استفاده، دریافت مبلغی از مستاجر به عنوان حق پذیره می‌باشد که در تبصره ماده ۱۳ نحوه و ترتیب آن منوط به تصویب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران شده است که در این خصوص آیین نامه مصوب هیات وزیران به صورت مطلق حداقل مبلغ دریافتی به عنوان پذیره را ۳۰ درصد قیمت ملک، بدون الزام به تشریفات مزایده در نظر گرفته که این امر در برخی از مناطق کشور عملاً قابل اجرا نبوده است.

همچنین که برخی از مواد آیین نامه، توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام گردیده است و در این خصوص، اداره موقوفات در کشور با خلاء قانونی مواجه است و بسیاری از موقوفات بلا استفاده رها شده است.

از دیگر مشکلات اداره موقوفات، تصرفات غیر مجاز متصرفین ملک موقوفه می‌باشد چرا که بسیاری از این موقوفات پس از مدت اجاره، همچنان در ید تصرف مستاجرین باقی مانده است و نه تنها ایشان حاضر به تخلیه آن نیستند بلکه با عناوین مختلفی از جمله حق زارعانه یا حق دسترنجی، اموال موقوفه را به دیگران منتقل می‌کنند و خود را ذی حق در تصرف قلمداد می‌کنند لذا طرح اصلاح ماده ۱۳ قانون مزبور به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد: 

 

اسامی نمایندگان امضا کننده این طرح به شرح ذیل است:

سیدجلیل میرمحمدی میبدی – علی اکبر بسطامی – علی جدی – حسن نوروزی – اصغر سلیمی –  حسین حاتمی – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – روح اله نجابت – محمدتقی نقدعلی – علی اصغر عنابستانی – سیدعلی یزدی خواه – علی علی زاده – امیرحسین بانکی پورفرد – علیرضا عباسی – سیدمرتضی خاتمی – سیدمحمد پاک مهر – سیدکاظم دلخوش اباتری – موسی احمدی – نصراله پژمان فر  

 

عنوان طرح: 

طرح اصلاح ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه  

ماده ۱۳: در مواردی که استفاده از عین موقوفه بدون اجاره دادن آن امکانپذیر نباشد یا موقوفه بیش از ۵ سال بلااستفاده باقی مانده باشد، متولی مکلف است با در نظر گرفتن مصلحت موقوفه، نسبت به انعقاد اجاره‌ی کوتاه مدت یا بلندمدت به بالاترین مبلغ پیشنهادی از سوی متقاضیان و اخذ تضمین مناسب جهت تخلیه‌ی عین مستاجره اقدام نماید.

در طول مدت اجاره، چنانچه مستاجر قصد واگذاری اجاره به غیر را داشته باشد، مکلف است موافقت متولی موقوفه را جهت انتقال جلب نماید و در پایان مدت اجاره نیز مستاجر مکلف به تخلیه‌ی عین مستاجره است و انعقاد اجاره‌ی طولانی مدت یا تمدید قرارداد اجاره، هیچگونه حقی برای مستاجر ایجاد نمی‌کند. 

تبصره ۱: واگذاری عین مستاجره به غیر پس از انقضاء مدت اجاره، ممنوع و دریافت هرگونه وجهی بابت انتقال یا رفع تصرف یا به هر عنوان دیگری،غیرقانونی و من غیر حق خواهد بود.  

تبصره ۲: آن دسته از مستاجرین موقوفات که به تکالیف مندرج در این ماده عمل ننمایند و همچنین سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به تصرف موقوفات می‌نمایند، با اقامه شکایت متولی وقف در مرتبه اول به مجازات درجه ۶ و در صورت تکرار به مجازات درجه ۵ محکوم خواهند شد.  

  ماده ۱۳ مکرر: واگذاری حق احداث اعیانی در قراردادهای اجاره‌ی موقوفات در صورتی که استفاده از آن بدون ایجاد این حق امکانپذیر نباشد یا بیش از ۵ سال بلااستفاده مانده باشد، از طریق دریافت نقدی حق پذیره به میزان دستکم ۱۰ درصد قیمت روز عین موقوفه یا مشارکت در سهم اعیانی یا اجاره به شرط تملیک اعیانی و یا هر طریق دیگری که به مصلحت موقوفه باشد از سوی متولی موقوفه الزامی می‌باشد. در مواردی که متولی موقوفه، سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد این سازمان مکلف است از طریق تشریفات مزایده، قرارداد اجاره‌ی عین موقوفه با حق احداث اعیانی را با شخصی که بالاترین قیمت یا سهم مشارکت اعیانی را داشته منعقد کند. در موقوفاتی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره باشد و استفاده و ایجار آن جز با ایجاد حق احداث اعیانی امکان نداشته باشد، حق احداث اعیانی بدون دریافت حق پذیره بر اساس بهترین قیمت پیشنهادی نسبت به اجاره‌ی سالیانه خواهد بود.  

تبصره: صاحب حق پذیره تا زمانی که اعیانی قابل استفاده بر عرصه موقوفه داشته باشد، مکلف به تمدید قرارداد اجاره سالیانه خواهد بود. در صورت عدم تمدید قرارداد اجاره یا عدم پرداخت اجاره بها به مدت ۳ سال، متولی با پرداخت ۸۰ درصد قیمت روز اعیانی مستاجر، حق فسخ قرارداد واگذاری حق پذیره و اجاره و حق تملک اعیانی را خواهد داشت.  

 

انتهای پیام/