داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: نادر هاشم نژاد ۷۲۷۲

نادر هاشم نژاد 7272

لیست جهادگران ایران اسلامی

نادر هاشم نژاد 7272

نادر هاشم نژاد 7272