در جلسه شورای شهر تهران انجام شد؛ تعیین تکلیف باغ بودن ۸ پلاک ثبتی

اعضای شورای شهر تهران باغ بودن ۸ پلاک ثبتی را بررسی کردند.

به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی۴۲/۱۸۹۳/۳ از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ۱۴ رای موافق به باغ بودن آن رای دادند. پلاک مذکور به مساحت۹۸۴ متر مربع در محدوده هروی واقع شده است.

باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی۲۳۹۵/۵۲۳۹۵/۲۰ از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ۱۰ رای موافق به باغ نبودن آن رای دادند. پلاک مذکور به مساحت ۴۰۷متر مربع در محدوده ستارخان واقع شده است.

باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی۴۲/۱۸۹۴/۵ از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ۱۱رای موافق به باغ بودن آن رای دادند. پلاک مذکور به مساحت۱۹۲۷ متر مربع در محدوده هروی واقع شده است.

باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی۲۷۰۵/۶۳ از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ۱۰ رای موافق به باغ نبودن آن رای دادند. پلاک مذکور به مساحت ۱۸۰۲متر مربع در محدوده خیابان ولیعصر (عج) واقع شده است.

باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی ۳۵/۱۸۹از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ۱۱ رای موافق به باغ نبودن آن رای دادند. پلاک مذکور به مساحت۱۸۰۳ متر مربع در محدوده اختیاریه واقع شده است.

باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی۱۸۷۹/۱ از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ۵ رای موافق به باغ بودن آن رای دادند. پلاک مذکور به مساحت۲۷۴۳ متر مربع در محدوده کلاهدوز واقع شده است.

باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی۴۲/۵/۸ از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به باغ بودن آن دادند. پلاک مذکور به مساحت۱۴۴۵ متر مربع در محدوده هروی واقع شده است.

باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی ۱۵۷۰/۴۶از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با ۱۲ رای موافق به باغ نبودن آن رای دادند. پلاک مذکور به مساحت۱۱۳۵ متر مربع در محدوده قیطریه واقع شده است.

انتهای پیام/