احمد مقصودپیشه: به بهانه خطبه های نماز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۰

 

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه اظهار نمودبودجه قوه قضاییه بر اساس بودجه عملیاتی وبرنامه ای تنظیم شود

احمد مقصودپیشهجهادگران نیوز – به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به منظورنظارت برحسن جریان امورواجرا صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری ودر اجرای اصل ۱۷۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشورزیر نظر رئیس قوه قضاییه وبا اختیارات ووظائف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود
در راستای اظهارات امام جمعه موقت محترم تهران به موجب بندب تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ومواد۱۳۸و۱۴۴قانون برنامه چهارم وبند۳۲سیاست های کلی برنامه پنجم دولت را موظف به تنظیم واجرا بودجه ریزی عملیاتی نمود تا اینکه در برنامه ششم مقررشدهرسال ۲۰ درصد ازبودجه به صورت بودجه عملیاتی انجام شود بطوریکه تا پایان برنامه بودجه کشور بطور کامل بصورت عملیاتی انجام شود.علیرغم فرمایش رهبرمعظم انقلاب مبنی بر تحول در ساختار بودجه، دولت ها از سال ۱۳۸۱ تا این تاریخ با تساهل از کنار آن گذشتند
قوه قضاییه به موجب بند یک قانون تشکیل بازرسی کل کشور می بایست برحسن اجرای این قانون که در برنامه های پنجساله تصویب وتاکید شده نظارت می‌کرد. معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور به همین ترتیب .اگر سازمان برنامه وبودجه را موظف می‌کردند بودجه را بصورت بودجه عملیاتی تنظیم نماید شاهد صرفه جویی در منابع ،مصارف ، اثر بخشی ، کارایی وصرفه اقتصادی در بودجه بودیم ،ضرر وزیانی که دراین چند سال به کشور تحمیل شده چه سازمان ومسئولی جوابگو می باشد ؟ ترک فعل را کدام مرجع قانونی قرار است پیگیری نماید ؟
رئیس جمهور محترم‌ آیه الله دکتر رئیسی در روز معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی فرمودند این دولت بنا دارد از بودجه چانه زنی به بودجه عملیاتی تغییر جهت دهد که متاسفانه سازمان برنامه وبودجه در سال ۱۴۰۱ این قول رییس جمهور محترم را عملیاتی نکرد
امیدواریم دولت سیزدهم همانطور که با جسارت یکسان سازی نرخ ارز را به منصه ظهور رساند، دربرنامه هفتم بودجه عملیاتی وبرنامه ای را بگنجاند و ضمانت اجرایی لازم را هم لحاظ تا دچارسرنوشت برنامه های پنجساله قبلی نشودو بیش این منابع کشور به هدر نرود