انتقاد به فرآیند انتخابات۱۴۰۰

فرزند سپهبد صیاد شیرازی که برای انتخابات شورای شهر تهران نامزد شده است، در گفتگو با تریبون تصویری جهادگران نسبت به لابی گری های سیاسی و رفتار دوگانه متولیان انتخابات انتقاد کرد. کلیپ زیر را ببینید

 
 
موارد بیشتر در تریبون تصویری جهادگران به آدرس:
 
 
ارتباط مستقیم با وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران: ۰۹۱۹۴۳۷۹۹۰۱