معرفی کاندیدای مجلس یازدهم: رضا شیرین آبادی فراهانی با کد انتخاباتی ۵۸۱۹

.

*نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، شمیران، شهرری ،‌اسلامشهر و پردیس*

*رضا شیرین آبادی فراهانی کد انتخاباتی نامزد 5819 *

 

رضا شیرین آبادی فراهانی جهادگران ایران اسلامی

 

رضا شیرین آبادی فراهانی جهادگران ایران اسلامی