بازتاب گسترده نشست خبری جهادگران

📽️ بازتاب گسترده نشست خبری جهادگران با تیتر های متعدد به شرح ذیل

🔹️نشست خبری جهادگران ایران اسلامی با حضور دبیرکل و برخی نامزدها برگزار شد

https://b2n.ir/951640

🔹️ میثاق نامه جبهه جهادگران تعهد نماینده به خون شهداست

میثاق نامه جبهه جهادگران تعهد نماینده مجلس به خون شهداست

🔹جوانان باید در انتخابات مجلس انحصار سیاسی و پدرسالاری را بشکنند
http://fna.ir/df0rk6

🔹برخی از نمایندگان فعلی مدام در راهروهای مجلس دنبال لابی گری و امتیاز گرفتن برای خود هستند
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-873779

🔹دعوت جبهه جهادگران از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس
https://www.yjc.ir/00UQWi

🔹استحکام وحدت ملی با محوریت ولایت، هدف نهایی جهادگران

https://www.iribnews.ir/00B7LC
🔹مردم خواهان تشکیل مجلسی جهادی برای گام دوم انقلاب هستند
http://fna.ir/df0kjc

🔹️نشست خبری جهادگران با حضور دبیرکل و تعدادی از اعضا برگزار شد
https://eghtesaad24.ir/000Esg
🔹صندلی‌های مجلس هم از برخی نمایندگان مجلس دهم شکایت دارند
http://fna.ir/df0rn7

🔹واعظ جوادی:لایحه خشونت علیه زنان توسط قوه قضاییه تصویب شده اما متاسفانه دولت اجرا نمی کند
http://fna.ir/df0rpr

🔹حسینی: غالب نمایندگان مجلس دهم از روحیه جهادی برخوردار نیستند
https://b2n.ir/665364

🔹مجلس باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند/ مجلس تماشاچی نمی خواهد
https://b2n.ir/722413

🔹مجلس باید به وضعیت دولت سامان دهد
http://ana.ir/i/472797

سید محمد حسینی: در جریان های سیاسی نگاه باندی و حزبی حاکم شده است
http://www.aryanews.com/news/20200218145252318/

🔹ضرورت پی گیری لایحه خشونت علیه زنان در مجلس
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318634

🔹عزیزی: انقلاب کردیم که پدر سالارها از بین بروند
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318608

🔹یک نماینده مجلس باید نگاه ملی و بین الملی داشته باشد
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318605

🔹حسینی: اکثر نمایندگان مجلس دهم روحیه جهادی نداشتند
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318602

🔹 صندلی های مجلس از برخی نمایندگان مجلس شکایت دارند
https://b2n.ir/422203

حسینی: نماینده علاوه بر نگاه محلی، باید نگاه ملی داشته باشد

https://b2n.ir/895675
🔹️توافق و انتشار لیست مشترک در جریان اصولگرایی دیگر اثر ندارد

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-873760
🔹درخواست تشکیل شورای انقلاب سیاسی
https://www.yjc.ir/00UQTY

🔹یکی از ضعف های مجلس دهم، ضعف در عملکرد نظارتی است
https://b2n.ir/074596

🔹دولت روحانی یک سال وقت دارد که خود را با مجلس تطبیق دهد

📽️ بازتاب گسترده نشست خبری جبهه جهادگران با تیتر های متعدد به شرح ذیل

🔹️نشست خبری جهادگران ایران اسلامی با حضور دبیرکل و برخی نامزدها برگزار شد

https://b2n.ir/951640

🔹️ میثاق نامه جبهه جهادگران تعهد نماینده به خون شهداست

میثاق نامه جبهه جهادگران تعهد نماینده مجلس به خون شهداست

🔹جوانان باید در انتخابات مجلس انحصار سیاسی و پدرسالاری را بشکنند
http://fna.ir/df0rk6

🔹برخی از نمایندگان فعلی مدام در راهروهای مجلس دنبال لابی گری و امتیاز گرفتن برای خود هستند
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-873779

🔹دعوت جبهه جهادگران از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس
https://www.yjc.ir/00UQWi

🔹استحکام وحدت ملی با محوریت ولایت، هدف نهایی جهادگران

https://www.iribnews.ir/00B7LC
🔹مردم خواهان تشکیل مجلسی جهادی برای گام دوم انقلاب هستند
http://fna.ir/df0kjc

🔹️نشست خبری جهادگران با حضور دبیرکل و تعدادی از اعضا برگزار شد
https://eghtesaad24.ir/000Esg
🔹صندلی‌های مجلس هم از برخی نمایندگان مجلس دهم شکایت دارند
http://fna.ir/df0rn7

🔹واعظ جوادی:لایحه خشونت علیه زنان توسط قوه قضاییه تصویب شده اما متاسفانه دولت اجرا نمی کند
http://fna.ir/df0rpr

🔹حسینی: غالب نمایندگان مجلس دهم از روحیه جهادی برخوردار نیستند
https://b2n.ir/665364

🔹مجلس باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند/ مجلس تماشاچی نمی خواهد
https://b2n.ir/722413

🔹مجلس باید به وضعیت دولت سامان دهد
http://ana.ir/i/472797

سید محمد حسینی: در جریان های سیاسی نگاه باندی و حزبی حاکم شده است
http://www.aryanews.com/news/20200218145252318/

🔹ضرورت پی گیری لایحه خشونت علیه زنان در مجلس
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318634

🔹عزیزی: انقلاب کردیم که پدر سالارها از بین بروند
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318608

🔹یک نماینده مجلس باید نگاه ملی و بین الملی داشته باشد
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318605

🔹حسینی: اکثر نمایندگان مجلس دهم روحیه جهادی نداشتند
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-318602

🔹 صندلی های مجلس از برخی نمایندگان مجلس شکایت دارند
https://b2n.ir/422203

حسینی: نماینده علاوه بر نگاه محلی، باید نگاه ملی داشته باشد

https://b2n.ir/895675