وهاب عزیزی: وحدت اصولگرایی لزوما به مفهوم دادن یک لیست واحد نیست

دبیرکل جهادگران اعلام کرد اصولگرایان در باورها و حفظ نظام وحدت دارند ولی برای پویایی فضای سیاسی و رشد و توسعه سرمایه های انسانی می توانند با چند لیست در انتخابات مجلس شرکت کنند.