داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: رضا عباسی ۵۴۱۲

رضا عباسی 5412

لیست جهادگران ایران اسلامی

رضا عباسی 5412

رضا عباسی 5412

-کارشناس ارشد مدیریت ساخت

– عضو و مشاور سازمان نظام مهندسی ساختمان
– رییس اتحادیه تعاونی های مسکن مهر
– عضو انجمن مهندسین عمران کشور
– مدیرعامل تعاونی های مسکن
– عضو کارگروه مشورتی حوزه فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استانهای کشور
– مشاور کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر
– عضو انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی و تاسیساتی
– مشاور کمیسیون خدمات شهری فضای سبزو زیست شورای شهر
– عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
– مشاور کمیسیون بازرسی و شکایات شورای شهر
– رییس کمیته تخصصی زیباسازی شهری شورای شهر
– مشاور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاونی های مسکن