قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با آسیب شناسی قانون تشکیلات و انتخابات شوراها

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی قانون تشکیلات و انتخابات شوراها در جلسه امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۷ آبان) گزارش این کمیسیون را درباره آسیب‌شناسی قانون تشکیلات و انتخابات شوراها قرائت کرد.

این گزارش در دو بخش که شامل شکایت از رد یا تایید صلاحیت داوطلبان و شکایت از ابطال فرآیند برگزاری انتخابات و یا تایید صحت آن تهیه شده است.

در بخش شکایت از ابطال فرآیند برگزاری انتخابات و یا تایید صحت آن به سکوت قانونگذار در خصوص مواعد تشکیل و انحلال هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، گزارش تخلف از مواعد مصرح در خصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان، تغییر پی در پی نظر هیات مرکزی نظارت در برخی پرونده‌ها علیرغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیات، امتناع برخی از مسئولان اجرای از اجرای تصمیمات هیات‌های نظارت یا نهادهای انتخاباتی، نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان و لزوم تعیین مرجعی خاص و رسیدگی خارج از نوبت و آسیب شناسی ترکیب اعضای هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت استان اشاره شده است.

در بخش جمع‌بندی این گزارش تاکید شده با عنایت جمعی موارد مطروحه واضح است در برخی از شکایات علیرغم حدود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرای موثر در قوانین و یا عدم اشراف کافی مسئولان نهادهای متولی در قوانین و مقررات مربوطه حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضییع شده و یا در معرض تضییع قرار گرفته است و برای جلوگیری از تضییع حقوق و پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها به مواردی اشاره شده است.