در صحن شورا به تصویب رسید: انتخاب ۶ نماینده شورا برای بررسی پیوست های مطالعاتی و برنامه زمان بندی کلیه طرح و پروژه های شهرداری

 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۶ نفر نماینده شورا جهت عضويت در كميسيون موضوع تبصره يكم (۱) ذيل ماده واحده مصوبه « الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجيه فني،اقتصادي زيست محيطي،فرهنگي اجتماعي و ارائه برنامه زمان بندي براي كليه طرح ها و پروژه هاي شهرداري تهران» را انتخاب کردند.

بیست و دومین جلسه شورا

به گزارش جهادگران نیوز، در بیست و دومین جلسه شورا انتخاب ۶ نفر نماینده شورا جهت عضويت در كميسيون موضوع تبصره يكم (۱) ذيل ماده واحده مصوبه « الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجيه فني،اقتصادي زيست محيطي،فرهنگي اجتماعي و ارائه برنامه زمان بندي براي كليه طرح ها و پروژه هاي شهرداري تهران» در دستور قرار گرفت. 

 در ابتدای این دستور نرگس معدنی پور در این باره، گفت: جهت تحقق و اجرایی شدن این مصوبه  قرار بود کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران از سوی کمیسیون های اصلی معرفی و به انتخاب شورا تشکیل شود.در این کمیسیون مقرر است تا زمان تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم و مطابق آن نتایج مطالعات و بررسی ها تایید شوند.

 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامي شهر تهران خاطر نشان کرد: از طرف کمیسیون فرهنگی و اجتماعی آقای سید احمد علوی به عنوان نماینده این کمیسیون معرفی شده اند.

 بعد از ارائه این توضیحات و با رای گیری صورت گرفته ۶ نفر اعضای شورا بدین شرح انتخاب شدند:

سید احمد علوی با ۱۹ رای موافق به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 

بیات با ”  18 ” رای موافق به عنوان نماینده کمیسیون عمران و حمل و نقل  

مهدی اقراریان با ”  17 ” رای موافق به عنوان نماینده کمیسیون نظارت و حقوقی 

احمد صادقی با ”  18 ” رای موافق به عنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه  

حمیدرضا رحمانی با ” ۱۷  ” رای موافق به عنوان نماینده کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری 

حجت الاسلام سید محمد  آقا میری با ”  16 ” رای موافق به عنوان نماینده کمیسیون شهر سازی  انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین موضوع انتخاب يك نفر نماينده شوراي اسلامي شهر تهران جهت عضويت در « كميته نظارت بر حسن اجراي مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران » در دستور قرار گرفت که بر این اساس آقای محمد کیخاه با ”  17 ” رای موافق به عنوان نمایند این کمیته انتخاب شدند.

در ادامه نیز انتخاب دو نفر(۲)  نماينده شوراي اسلامي شهر تهران جهت عضويت « در كميته هماهنگي مديريت بحران و  واكنش اضطراري » در دستور قرار گرفت که  حجت الاسلام آقامیری با ”  15 ” رای موافق به عنوان نمایند کمیته و  آقای تقی زاده با ” ۱۶  ” رای موافق به عنوان نمایندگان این کمیته  انتخاب شدند.

منبع: سایت شورای اسلامی شهر تهران

 

انتهای پیام/