حکم شهردار تهران امضا شد:

آیا حناچی پیروز می شود؟

انتخاب شهردار برای پایتخت، فرصتی بود که با کمی بی دقتی و سهل انگاری  تبدیل به چالش شد و احتمال دارد در آینده نزدیک تبدیل به بزرگترین تهدید برای جریان اصلاح طلبی شود.

اواسط سال 96 که اعضای شورای اسلامی شهر پنجم تهران تازه وارد گود شده بودند غافل از سختی های کار، شعار های بسیار خوبی می دادند که دل هر آدم خوشبین ساده دلی را حسابی خشنود می کرد به این امید که قرار است تحولی عظیم در پایتخت روی دهد.

اولین آزمون نمایندگان شورای شهر، انتخاب یک شهردار قوی وکاردان برای کلانشهر تهران بود که بتواند در قامتی بلندتر از «شهردار قالیباف» ظاهر شود و اینچنین بود که ردای شهرداری را برتن محمد علی نجفی پوشاندند.

از شانس بد شورای شهر، این ردا بر قامت آقای نجفی بلند آمد و ایشان که درگیر حواشی پنهان جوانگرایانه بودند نتوانستند ردای شهرداری را جم و جور کنند و زندگی شخصی را بر شهریاری پایتخت ترجیح دادند.

با استعفای محمد علی نجفی و ثبت یک نمره ضعیف در کارنامه شورای شهر، دوباره شور برای انتخاب شهردار شروع شد و شاهین اقبال بر شانه محمد علی افشانی نشست. آقای افشانی به رسم ایلات، تازه شروع کرده بود که ایل و تبار خود را به شهرداری تهران کوچ دهد که خبرهای بد از راه رسید و با تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان، محمد علی افشانی از شهرداری رفت و شهر ماند و ردای شهرداری و شورای شهر مستاصل.

به این ترتیب یک سال از عمر شورای شهر در انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری سپری شد.

در آبان ماه 97 پارلمان پایتخت «سه باره» برای انتخاب سومین شهردار به شور نشست و پس از کش و قوس های فراوان که حکایت از اختلاف سلیقه جدی بین گروه های سیاسی در درون و برون شورای شهر داشت، عباس آخوندی _ وزیر مستعفی وزارت راه و مسکن و شهر سازی_ و پیروز حناچی _معاون سابق _ به فینال انتخاب شهردار رسیدند و پیروز حناچی(خاتمی) با اختلاف یک رای بر عباس آخوندی(روحانی) پیروز شد.

عده ای از صاحب نظران این پیروزی را پیروزی خاتمی بر روحانی و عده ای نیز به وجود اختلاف جدی درون جریان اصلاح طلبی نسبت می دهند.

حاصل جمع تمام تفریقات فوق این است که همه شعارهای اصلاحگرایانه بر زمین مانده و عرق سردی بر پیشانی مدیریت شهری نشسته است.

چهارشنبه هفتم آذر ماه حکم شهرداری تهران برای پیروز حناچی توسط وزیر کشور امضا شد و آقای حناچی بصورت رسمی ردای شهرداری را بر قامت خود استوار نمود.

در حال حاضر پیروز حناچی از یک طرف میراث دار مشکلات یک سال اخیر مدیریت شهری و از طرف دیگر مشق های خط خطی دو «محمد علی» است، محمد علی  « بازنشسته» و محمد علی …

نکته اصلی این است که انباشت مطالبات بدنه جریان اصلاح طلبی  و آینده سیاسی این جریان بر دوش شورای شهر سنگینی می کند که در نهایت پیروز حناچی باید این مهم را به سرانجام برساند.

اگر شورای شهر همراه و شانس یار باشد حناچی پیروز می شود و گرنه چند ماه دیگر بازی “انتخاب شهردار” وارد راند چهارم می شود.