وهاب عزیزی: روحانیون از جهادگران ایران اسلامی حمایت می کنند

وهاب عزیزی در جمع روحانیون گفت: یکی از گلوگاه های مسیر اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب مجلس شورای اسلامی است. لذا بایستی تلاش کنیم مجلس یازدهم یک مجلس جوان و انقلابی باشد.