انتخابات مجلس _ فراخوان عمومی برای ثبت نام

وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران ایران اسلامی در این ویدئو از افراد واجد شرایط دعوت می کند که در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام نمایند.