وهاب عزیزی: سوال از نمایندگان مجلس! چرا کسی از نمایندگان مجلس سوال نمی کند؟

هر کسی که مسئولیتی دارد بایستی درقبال عملکرد خود به یک نهاد نظارتی پاسخگو باشد.

 

همه مدیران کل، شهرداران، فرمانداران، استانداران، وزرا و هرکسی که پست مدیریتی یا مسئولیتی در کشور دارد در خصوص عملکرد خود مورد سوال و بازخواست قرار می گیرد، هرچند که اجرای درست آن نیز مورد سوال است.

تا اینجای کار از نظر شکلی همه چیز درست است، بیماری و عفونت سیستم اداری کشور زمانی خودش را نشان می دهد که خود سیستم “نظارت عالیه” مشکل پیدا می کند: یعنی “وای به روزی که بگندد نمک”

نمایندگان مجلس که وظیفه دارند از جانب مردم بر عملکرد نهادهای اجرایی نظارت داشته باشند و با شناسایی و رفع گره های قانونی مسیر رشد و تعالی کشور را هموار نمایند به دلایل ناشناخته در اجرای وظیفه خود دچار کوتاهی های “شبه عمد” شده و از مسیر اصلی فاصله می گیرند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند.

به جز مجلس، در کل دنیا جایی را سراغ نداریم که کسی را برای انجام کاری مشخص به عنوان نماینده استخدام کنند و بعد از استخدام هیچ گونه دسترسی به او نداشته باشند. حتی نتوانند در خصوص عملکردش از او سوال کنند.

نمایندگان ما در شعارهای قبل از انتخابات خادم مردم هستند ولی پس از انتخابات به مدت چهار سال به هر طرف که میل شان بکشد تخته گاز می تازند.
لذا جای خالی سوال از نمایندگان به شدت احساس می شود. لازم است ساز و کار سوال از نمایندگان به عنوان یک طرح فوریت دار در مجلس مطرح شود.

وهاب_عزیزی

جهادگران ایران اسلامی

 

پایگاه خبری تحلیلی: جهادگران نیوز