محورهای فعالیت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری است

سعید محمدحسینی

جهادگران نیوز سعید محمدحسینی در گفتگو با جهادگران نیوز در رابطه با وظایف معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بیان داشت: وظایف معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در برنامه ۵ ساله شهرداری ذکر شده است. محورهای فعالیت این بخش در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری شامل فعالیت های فرهنگی، هنری، فعالیت های اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی، سلامت و بهداشت اجتماعی، ورزش و تفریحات سالم، توسعه زیرساخت های فضاهای فرهنگی و هنری، آموزش و مشارکت های شهروندی می باشد.
ایشان گفت:‌ مهمترین جهت گیری های راهبردی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران عبارتند ار :

۱ – تحقق و حفظ اندیشه های دینی و سیاسی نظام در فعالیت ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران؛
۲ – بکارگیری گفتمان توسعه اجتماعی در مدیریت شهری و حیات شهری تهران؛
۳ – تحول شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی؛
۴ – حفظ یاد و خاطره شهداء و ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس و ایثارگری و روحیه بسیجی؛
۵ – تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب و نابرابری منطقه ای؛
۶ – ارتقاء نقش و جایگاه زنان در جامعه؛
۷ – تاکید و اولویت داددن به اقدامات پیشگیرانه و نقش حمایتی و کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی؛
۸ – تمرکز به مساجد و حسینیه ها و فضاهای فرهنگی و هنری در امورات فرهنگی اجتماعی؛
۹ – تاکید بر تحقق شهر آموزش دهنده، شهر خلاق ، شهر دوستدار کودک ، شهر دوستدار سالمند؛
۱۰ – افزایش ضریب امنیت اجتماعی در محیط شهری و حفاظت از امنیت شهروندان؛
۱۱ – توسعه عرصه های عمومی و فضاهای فرهنگی شهر تهران؛
۱۲ – بهره گیری از رویکرد محله محوری و شهروند مداری؛
۱۳ – توسعه فرهنگ کتاب خوانی و ایجاد ایستگاههای مطالعه در بوستان ها و توسعه نمایشگاه های کتاب؛ ‌
۱۴ – توسعه ورزش همگانی و همگانی کردن ورزش شهروندی و گسترش ورزش های تفریحی با رویکرد محله محوری با همکاری شورایاری ها و مدیریت محله.

 

انتهای پیام/