آماده‌باش به انقلابی‌ها

 

مسئله ی (انقلابی بودن) و حفظ این روحیه، یکی از دغدغه ها و مطالبات جدی مقام معظم رهبری (دام عزه) است.

حمید زینتی شعاع

اما #انقلابی بودن و ضرورت آن چیست؟ چه لوازم و مقدماتی دارد؟ چه چیز آن را تهدید می‌کند و آفت‌هایش چیست؟

انقلابی بودن اگر برای همه ی مردم و اقشار یک خصوصیت لازم و البته تعالی‌بخش محسوب می شود. برای برخی افراد و اقشار یک ویژگی واجب است که نداشتن آن، نقص و ضعف محسوب می‌شود و در مواردی حتی می‌تواند خطرناک نیز باشد.

فرد و مجموعه ی انقلابی، نه تنها نسبت به خود احساس مسئولیت می‌کند، بلکه نسبت به اطرافیان و سایر مسائل پیرامونی خود نیز حساس است. اگر مشکلی در جای دیگری نیز ببیند، نمی‌گوید این قضیه در حوزه ی کاریم نیست و به زندگی بنده ربطی ندارد !

انقلابی کمر همت خود را بسته است و هرجا نیاز باشد حاضر است. از زندگی و آسایش و آرامش مادی و ظاهری خود می‌گذرد تا هدف بزرگ‌تری را محقق سازد. نمونه ی بارز این روحیه را می‌توان به عیان در سیره ی سید سالار شهیدان مدافع حرم شهید سپهپد حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافعان حرم مشاهده کرد.

ویژگی تفکر انقلابی:

  • انقلابی از کسی طلبکار نیست. منتی بر سر کسی ندارد و سوابق و مجاهدت‌هایش را به رخ کسی نمی‌کشد. نمی‌گوید من مال و جان و آبرویم را صرف نموده ام و حالا باید ما به ازای آن بهره مند شوم.
  • انقلابی با خدا معامله کرده است و مزد جهاد خود را نیز از خدا می‌گیرد و از غربت گریزان نیست.
  •  اگر چه انقلابی‌ها شعارهای انقلاب را بی‌پروا و بدون هراس از ملامت و مذمت دشمن و غافلان بر زبان دارند اما صرفاً به شعار اکتفا نمی‌کنند و بیش از آنکه اهل شعار باشند، مرد میدان عمل هستند.
  • انقلابی اهل تدبیر و محاسبه است. البته بدون شک روش محاسبه و تدبیر او با دیگران تفاوت هایی اساسی دارد.

 

حمید زینتی شعاع

عضو انجمن علمی و آموزشی و توسعه منابع انسانی ایران