داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: عبادالله فتح اللهی ۵۶۸۵

عبادالله فتح اللهی 5685

لیست جهادگران ایران اسلامی

عبادالله فتح اللهی 5685

عبادالله فتح اللهی 5685

عبادالله فتح اللهی 5685

عبادالله فتح اللهی 5685

عبادالله فتح اللهی 5685