از سوی جهانگیری: آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ابلاغ شد

 
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.
 
آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی
جهادگران نیوز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را که به منظور صیانت از منافع ملت ایران با رفع مؤثر تحریم‌ها و اجرای کامل برجام به تصویب هیئت دولت رسیده است، برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.
 
هیئت وزیران در جلسه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان‌های انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، آئین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
 
مطابق آئین نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش نیاز‌های فنی و مالی آن‌ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارائه می‌دهد.
 
با تأمین اعتبار و پیش نیاز‌های فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را جهت غنی سازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل می‌آورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود.
 
همچنین سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه اندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام (IR ۲ M) و یک هزار ماشین آی-آر- سیکس (IR-۶) به ترتیب در بازه‌های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد.
 
علاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می‌نماید، به گونه‌ای که در پایان مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهره برداری داشته باشد..
 
ضمناً سازمان مزبور موظف است گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقلام و منابع مورد نیاز تا مرحله بهره برداری از راکتور خنداب و روند بهینه سازی آن را به تفکیک به دولت، ارائه و جدول زمان بندی مربوطه را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال نماید.
 
همچنین دستگاه‌های ذی ربط، مشتمل بر وزارت خانه‌های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه موظفند گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشور‌های طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارائه نمایند.
 
گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم گیری به دولت ارائه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.
 
افزون بر این، وزارت خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، پایبندی کشور‌های طرف برجام در زمینه رفع مؤثر تحریم‌ها و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع اقتصادی و سیاسی را در بازه‌های زمانی مناسب از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دولت گزارش می‌نمایند.
 
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه کشور منابع موردنیاز اجرای قانون را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد کرد.
 
 
انتهای پیام/