کاندید نمایندگی مجلس یازدهم: دکتر مهرداد خداوردیان کد انتخاباتی ۴۲۹۸

مهرداد خداوردیان کدانتخاباتی ۴۲۹۸ متولد ۱۳۵۳ محل تولد تهران متأهل و دارای سه فرزند

دکتر مهرداد خداوردیان 4298

سوابق اجرايی و تحصیلات:

کاندیدای دکترای مدیریت فناوری اطالعات

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

۲۰ سال سابقه کار مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات (بخش دولتی و خصوصی)

 ۸ سال سابقه کار مدیریتی در صنایع موشکی و دریایی وزارت دفاع (مدیریت دانش و فناوری اطلاعات)

 ۴ سال عضو گروه مشاوران جوان خانه مدیران صنایع دفاعی

 ۲ سال مشاور مدیرکل فناوری وزارت علوم و رئيس کميته ارزشيابی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و شرکتهای دانش بنيان

 ۲ سال عضو شورای عالی سياست گذاری و پنل های تخصصی همایش های بين المللی حوزه فناوری

 ۴ سال تدریس در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 ۲ سال عضو هيات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و سرپرست دبيرخانه کشوری

مدیر و مؤسس گروه پژوهشی مدیریت و معماری اطلاعات وزارت علوم

دبير انجمن وارد کنندگان تجهيزات رایانه ای کشور (هم اکنون)

دریافت پنجمين جایزه تعالی تجربه برتر سازمانی و مدیر دانش ممتاز کشوری وزارت دفاع سال ۱۳۹۰

بیشتر بخوانید:

مهرداد خداوردیان کد انتخاباتی ۴۲۹۸

بسم رب الشهداء و صدیقین

 

«مجلس مردمي براي مردم»

کارشناس مدیریت راهبردي و فضاي مجازي
۱ -اقتدار و امنیت ملي با نظارت و شفافیت
۲ -گام دوم انقالب با فکر نو و حرکت جهادي
۳ -عدالت اجتماعي با توجه به معیشت مردم
– وابستگي جناحي مطرح نیست بلکه انقلابی بودن و قدم برداشتن براي گام دوم انقلاب مطرح است.
– نمایندگان نباید ابایي از شفافیت آرا و اموالشان داشته باشند بلکه باید به این قبیل لوایح رأي مثبت دهند.
– نمایندگان مجلس نباید به کشور متخاصم وابستگي داشته باشند مثل تابعیت یا اقامت خود و فرزندان.
– سوء استفاده از جایگاه نمایندگي براي درآمد زایي و رانت و … نکنند و هدف از ورود به مجلس خدمت به مردم و انقلاب باشد.
– بهبود وضعیت اقتصاد مقاومتي و کمك به تولید و ارتقاي معیشت مردم هدف نماینده باشد.
– از اهداف مهم نمایندگان مي بایست بررسي قوانین متناقص و رفع خلا و مشکلات قوانین موجود و وضع قوانین مکمل باشد تا چرخ تولید بچرخد و اهداف معیشتي به سهولت انجام پذیرد.
– مجلس فاعل و نه منفعل یعني مجلسي که برنامه دارد و کار را با مدیریت انقلابي پیش ببرد نه اینکه فقط در برابر هجمه هاي داخلي و خارجي عکس العمل نشان دهد.
– مجلسي که بحث یکسان سازي حقوق و عدم پرداخت حقوق هاي نجومي و مالیات بر درآمد اقشار پردرآمد را پیگیري و به انجام برساند.
– مجلس بحث نظارت بر اجراي قوانین توسط دولت و سازمان هاي متبوعه را بطور جدي در دستور کار قرار دهد.
– مجلسي که بحث بیمه ها و نظارت بر کارشان و افزایش سهم شرکت هاي بیمه در رسیدگي به سلامت و رفاه بیمه گذاران را مد نظر قرار دهد.
– مجلس باید بحث ایجاد زیرساخت الزم براي ممانعت از نفوذ را در برنامه دولت قرار دهد من جمله ممانعت از نفوذ در فضاي مجازي و بحث امنیت مردم در فضاي مجازي.
– مجلسي مطالبه گري که بحث رسیدگي به فساد مسئولین و نفوذ در ارکان و ساختار نظام و وضع قوانین الزم جهت رسیدگي قوه قضاییه و ممانعت از آن را در نظر دارد.
-همکاري با قوه قضاییه براي وضع خلا قوانین جهت برخورد بهتر و مؤثرتر با نفوذ و فساد و تصمیمات غلط مدیریتي.

 

انتهای پیام/