اثر حجاب تشویقی بهتر از حجاب دستوری است/ با دستور و بخشنامه حجاب نهادینه نمی شود.

 
 
✒️ وهاب عزیزی: به نظر می رسد نوعی غفلت و کج سلیقگی در امر ترویج حجاب و عفاف صورت می گیرد که احتمال دارد از مسیر اصلی خارج شود.
 
وهاب عزیزی: اثر حجاب تشویقی بهتر از حجاب دستوری است
 
 جهادگران نیوز– 🔹️موضوع حجاب و عفاف در ارتباط مستقیم با شخصیت اجتماعی و سیاسی افراد جامعه است که اگر در ترویج آن دقت لازم صورت نگیرد ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و حتی منجر به نافرمانی مدنی و چالش  سیاسی نیز بشود.
مسئولین و نهادهای متولی، نگاه شکلی و ظاهری به مقوله حجاب دارند و نگاه ماهوی و محتوایی را فراموش کرده اند.
 
🔹لازم به یادآوری است که ما از نسل همان مادر بزرگ هایی هستیم که در مقابل دستور کشف حجاب رضا خان مقاومت کردند. آنها مقاومت کردند چون اصل حجاب را از عمق جان باور داشتند و آن زمان، داشتن حجاب یک ارزش و  افتخار محسوب می شد. اینچنین بود که دستور کشف حجاب رضا خانی با شکست مواجه شد.
 
🖌️در ثانی، حجاب فقط مختص پوشش بانوان نیست بلکه حجاب تمام آحاد جامعه از پوشش گرفته تا رفتار، نگاه و عملکرد را شامل می شود. پس حجاب را در پوشش بانوان خلاصه نکنیم.
 
❓در این میان یک سوال اساسی مطرح می شود: آیا در اوایل انقلاب که بانوان فوج فوج حجاب برتر را انتخاب می کردند، انتخاب حجاب، دستوری بود یا افتخاری؟ پاسخ روشن است، در اوایل انقلاب چنان فضای معنوی بر جامعه حاکم بود که داشتن حجاب پوششی و حجاب رفتاری و ارجح دانستن همسایه بر خود یک ارزش اجتماعی و افتخار محسوب می شد. بانوان وقتی می دیدند یک رزمنده و یا کارگزار حکومتی بیشتر از هزینه های مسیر و مایحتاج روزانه از بین المال حقوق نمی گیرد، به ایمانشان می افزود.
 
❓آیا امروز هم مسئولین و مدیران مثل همان رزمنده های دیروز با بیت المال برخورد می کنند یا فاصله حقوق و امکانات دریافتی مدیران نسبت به کارمندان و دیگر نیرو با لودر هم پر نمی شود.
 
🖋لذا مسئولین امر می بایست با تامل بیشتری به قضیه حجاب نگاه کنند، اگر دلسوز واقعی کشور هستند و می خواهند در راه ترویج حجاب گام بردارند، بدانند که با دستور و بخشنامه حجاب نهادینه نمی شود. حجاب از جنس فرهنگ و اعتقاد است که شرایط و  زمینه های رشد آن باید فراهم شود. صدور دستور و بخشنامه برای کار فرهنگی مثل کاشتن درخت در کویر است، فقط وقت و انرژی را هدر می دهد.
 
اگر می خواهیم حجاب و عفاف در جامعه نهادینه شود، باید کاری کنیم که داشتن حجاب برتر برای مردم یک ارزش و افتخار تلقی شود وگرنه کارهای نمایشی که الان دارد انجام می شود مصداق مَثل، آب در هاون کوبیدن است. 
 
 🔹️ احتمال دارد حجاب مستمسک نافرمانی مدنی قرار بگیرد. برخورد ناشیانه، سلبی و سخت افزاری با مقوله حجاب و اصرار بیش از حد موجب می شود یک زمین بازی مساعد در اختیار مخالفین نظام قرار بگیرد و دشمن از موضوع حجاب به عنوان ابزار مبارزه سیاسی استفاده کند. اگر فضای سیاسی به این سمت حرکت کند، کنترل اوضاع هزینه های زیادی را خواهد داشت.
 
🔹️این روزها ترند شدن هشتک “حجاب بی حجاب” در فضای مجازی نشانه ای از تحرک مخالفین نظام برای استفاده از این فرصت است‌. 
 
👌من ضمن اعتقاد به رعایت حجاب بانوان و آقایان، به مسئولین و تصمیم گیران توصیه می کنم تشویق های عملی(نه شعاری) و غیر مستقیم به رعایت حجاب را جایگزین امر و نهی و مصاحبه های رسانه ای و نمایشی بکنند. اگر با همین روش ادامه دهید، مطمئن باشید که آب در آسیاب دشمن می ریزید‌.
 
🔺 دشمن با هوشمندی تمام می تواند همه اعتراضات مردمی نسبت به اوضاع اقتصادی، تورم، بیکاری و معیشت را در کانال کشف حجاب مدیریت کند و برداشتن یک روسری آسان‌ترین و کم هزینه ترین شکل مبارزه است. پس کاری نکنید که کشف حجاب برای معترضین تبدیل به ارزش و افتخار شود‌.
 
وهاب عزیزی 
مدیر مسئول جهادگران نیوز 
 
🇮🇷