اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

در راستای منویات مقام معظم رهبری یکی از طراحان طرح، قانون منبع بکارگیری بازنشستگان گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان اصلاح خواهد شد.

در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۹۷ حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ نمود. که بر اساس قانون مذکور، بازنشستگان می‌بایست، طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون، ترک پُست نموده و امور را به جوانان واگذار کنند اما در این بین برخی مدیران به واسطه مسئولیت‌شان، امکان به کارگیری‌شان در دستگاه مربوطه وجود دارد.