انتخابات مجلس _ وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران

روابط عمومی جهادگران ایران اسلامی:

وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران ایران اسلامی در مراسم رونمایی از بنر و شعار انتخاباتی برای مجلس یازدهم، در خصوص ماهیت و تشکیلات جهادگران توضیح می دهد.