وهاب عزیزی: در انتخابات مجلس یازدهم هوشیار عمل کنیم

دبیرکل جهادگران ایران اسلامی ضمن دعوت به هوشیاری در انتخابات مجلس اعلام کرد که از کاندیداهای مومن و جوان در سراسر کشور حمایت می کنند.