وهاب عزیزی اعلام کرد:

تشکیل ستاد حمایت از انتخابات شورایاری محلات

با توجه به نقش موثر شورایاری ها در توسعه زیرساخت های شهری و ترویج فرهنگ شهروندی ستاد حمایت از انتخابات شورایاری محلات تشکیل شد.

وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران در خصوص تشکیل این ستاد گفت: انجمن شورایاری محلات به عنوان یک سازمان مردم نهاد با دو دهه تجربه فعالیت، یک سرمایه اجتماعی مفیدی است که نیازمند توجه دیگر نهاد های مردمی است. در انتخابات سال ۹۸ قرار است بیش از ۴ هزار نفر شورایار توسط مردم شهر تهران انتخاب شوند. ۴ هزار نفر نیروی انسانی فعال یک سرمایه اجتماعی قابل توجهی است،که در صورت حمایت می تواند نقش تاثیرگذاری در توسعه زیرساخت های شهری و ترویج فرهنگ شهروندی ایفا نماید.
دبیرکل جهادگران افزود: اهداف تشکیل ستاد حمایت از انتخابات شورایاری عبارت است از : توسعه فرهنگ انتخابات، افزایش مشارکت در جهت وحدت ملی، ارتقاء فرهنگ شهروندی که از نیاز های ضروری زندگی شهری و مردم سالاری دینی است.
این فعال اجتماعی سیاسی افزود: شورای مرکزی جبهه مردمی جهادگران ایران اسلامی با همراهی جمع کثیری از اعضای فعال این جریان تصمیم گرفت است در فرآیند برگزاری انتخابات شورایاری ها جهت انتخاب افراد شایسته متناسب با ماموریت های مدیریت شهری، با تشکیل ستاد مرکزی متشکل از افراد مذکور از روند برگزاری انتخابات حمایت نماید.
وی خاطر نشان کرد: انجمن شورایاری محلات در طول بیست سال فعالیت فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. در این مسیر از آماج تیر اتهامات و بی مهری ها نیز مصون نبوده است.
وهاب عزیزی معتقد است که اساسنامه انجمن شورایاری ها نیاز به بازنگری اساسی دارد: یکی از مشکلات اصلی شورایاری ها عدم تطابق زمانی در برگزاری انتخابات این نهاد با شورای اسلامی شهر است. انتخابات شورای شهر هر چهار سال یک بار برگزار می شود ولی انتخابات شورایاری ها قرار بود هر دوسال یک بار برگزار شود که به دلیل بی میلی شورای شهر اغلب با تاخیر های چند ماهه تا چند ساله برگزار می شود. تاخیر در برگزاری انتخابات با تغییر فضای اجتماعی سیاسی جامعه روبرو می شود و این تغییر موجب می شود که ترکیب اعضای منتخب شورایاری محلات هم راستا با تفکرات سیاسی حاکم بر شورای شهر نباشد. لذا شورایاری محلات که طبق اهداف تشکیل آن مقرر بوده بازوی مشورتی و تصمیم گیری شورای شهر باشد؛ در عمل مورد بی اعتمادی و بی مهری شورای شهر قرارگرفته پتانسیل و انرژی آن مستهلک می شود.
مشکل بعدی ابهام در وظایف شورایاری و نحوه ارتباط با مدیریت شهری است. عدم شفافیت در این خصوص موجب سردرگمی اعضای شورایاری محلات می شود.