گزارش تصویری

گزارش تصویری نشست انتخاباتی جهادگران ایران اسلامی

 

نشست انتخاباتی جهادگران

 

جهادگران ایران اسلامی

 

عبدالله بحرالعلومی-جبهه جهادگران

 

دکتر وهاب عزیزی

 

وهاب عزیزی کیست؟

 

وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی

 

شورای روحانیون جهادگران ایران اسلامی

 

حسین مظفر

 

جبهه جهادگران ایران اسلامی

 

عزیزی دبیرکل جهادگران

 

کاندیدای مجلس شورای اسلامی

 

وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی

 

حزب جهادگران ایران اسلامی