کشور ما همیشه از جانب مدیران ضعیف ضربه و آسیب دیده است 

 
دکتر سعید  محمدحسینی در گفتگو با جهادگران نیوز، مشکلات کشور را متوجه مدیران ضعیف دانست.  
سعید محمدحسینی
 
دکتر سعید  محمدحسینی گفت: مدیرانی که به سیستم مدیریتی کشور آسیب زده و موجب بی اعتمادی در کشور می شوند چند دسته هستند.
گروه اول مدیران دزدی که به حقوق کارمندی خود قانع نبوده و طمع کار هستند. این افراد  به دنبال این هستند که یک شبه به هر طریق ممکن پولدار شوند. لذا به مردم و کشور و نظام خیانت می کنند. 
گروه دوم مدیران تنبل و سست بنیه هستند که حال و انگیزه لازم برای کار کردن را ندارند و روحیه جهادی در اینها نیست. لازم است افراد و مدیران جهادی با روحیه خدمت به مردم و خستگی ناپذیری جایگزین شوند. 
کارشناس ارشد مدیریت پروژه های کلان در ادامه با تاکید بر داشتن تخصص و تعهد، گفت: دسته سوم  مدیران غیر متخصص هستند که نسبت به مسئولیتی که پذیرفته اند تجربه و تخصص لازم را ندارند. لذا خواسته یا ناخواسته به کشور و مردم خیانت می کنند. در اثر بی تجربگی و کم سوادی این مدیران، دوباره کاری ها، تصمیمات ناصحیح و حیف و میل بیت المال، رقم می خورد. 
گروه بعدی افراد نفوذی و معاند هستند  که از روی عمد و برنامه ریزی شده، ضربه می زنند. هدف آنها ضربه زدن به نظام و  ساقط کردن آن است.
گروه آخر  مدیران خیلی مسن و فرسوده هستند که حتی اگر خودشان هم بخواهند حافظه آنها یاری نمی کند و  توان کار کردن ندارند. جسم  اینها برای انجام کارهای اجرایی و عملیات میدانی جواب نمیدهد و خسته هستند. بهتر است این مدیران جای خود را به جوانان تر  یا مدیران میانسال بدهند و خودشان در کسوت مشاورانی امین و با تجربه سیستم مدیریتی کشور را پشتیبانی کنند.
 
انتهای پیام/