حمید زینتی شعاع: جایگاه زن در اسلام را احیا کنیم

با عنایت به قرار گرفتن دوره رسالت حضرت محمد مصطفی(ص) در عصر جاهلیتِ عرب ، دوره ای که در آن مقطع دختران خود را زنده به گور میکردند این همه توجه پیامبر عظیم الشان اسلام به حضرت زهرا (س) و ادای احترام به مقام و منزلت ایشان در زمانِ جاهلیت و بی ارزش شمردن زنان ایشان با به کار بردن الفاظ و القابی مانند پدرت به فدایت… یا فاطمه پاره تن من است… باعث شود تا جایی که وقتی به پیامبر (ص) لقب ابتر بودن را نسبت دادند سوره ی مبارک کوثر نازل شود و ایشان با براندازی زنده به گور کردن دختران،نشان دادند جایگاه زن در جامعه بسیار بالاست در حالیکه در جامعه ی فعلی و عصر حاضر چنین مساله ای به طور کلی فراموش یا مغفول گردیده و بیشتر شخصیت زن چه در خانواده چه در صنعت چه در سیاست و چه در اقتصاد که بعنوان یک ابزار تلقی میشود!

بد نیست تامل بیشتری داشته باشیم به زمانِ حاضر… آیا با مُدرنیسم و پَسانوگرایی جایگاه زنان ارتقاء یافته؟؟ آیا بی ارزش شمردن زنان اُفول پیدا کرده؟؟ آیا جایگاه زنان امروزه این سرزمین همچون جایگاه زهرا (س) است؟؟

آنچه که امروزه شاهد و ناظر آن هستیم شکل تغییر یافته جاهلیت در عصر کنونی میباشد. نگاهی اِجمالی به شبکه های اجتماعی و جامعه پُر شده از عروسکهای دست به دست شده ای که بازیچه ای موقت برای خوشگذرانی عده ای سودجو هستند کاملا بیانگر برگشت دوباره عصر جاهلیت به روش های نوین میباشد.
قطعا پیدا کردن ریشه هایِ بیمارگونه این مسأله که با گذشت زمان بسیار در هم تنیده شده و درمان آن را سخت کرده باید به دنبال راه چاره بود…
چطور میتوان از زنان این سرزمین که هویت و خودِواقعی خودشان را فراموش کرده اند توقع مادرانی را داشت که زهرا گونه رفتار کنند و فرزندانی تهی از مشکلات اجتماعی، روحی و شخصیتی تحویل جامعه دهند!!!

چطور میتوان از زندگی های مشترک نابود شده ای که امروزه طلاق های عاطفی در آن موج میزند توقع جامعه ای سالم داشت مگر نه اینکه خانواده بخش کوچکی از اجتماع است که سلامت آن سلامت جامعه را تامین میکند؟! این غُده های سرطانیِ خانواده های از هم پاشیده هر چقد وسیع تر و بیشتر شود جامعه بیمار تر و به سوی نابودی میرود…

مقام زن در اسلام

مطالب مرتبط:

حمید زینتی شعاع: اصولگرا و اصلاح طلب؛ دو لبه قیچی یا دو بال پرواز؟

 

زنان امروز این سرزمین به دلیل استقلال هایی که گاهی خود میتواند منشأ روشن شدن جرقه های خطرناکِ نابود کننده باشد را نباید به راحتی فراموش کرد. زنانی که دیگر نیازی به بودن شریک زندگی در کنارشان نمیبینند و با کوچکترین ناملایمتی دست از همه چیز میکشند و اینجاست که جدایی و تنها اَبزار شروع یک جنگ را در این دوره بجای ابراز عشق و محبت در کشمکش های مالی و پیروز میدان شدن میبینند . زندگی هایی که قطعا آغازش با عشق بود با رقابت ، بی تفاوتی یا حتی تنفر پایان می یابد!

آیا فشارهای این چنینی جامعه باعث نمیشود مادرانی که قرار بود باعث رشد انسانی دیگر شوند شخصیتی ناسالم پیدا کنند و رسالت اصلی خودشان را از یاد ببرند؟!! البته نباید یادمان برود که همین مسأله و رفتارهای این چنینی قطعا بدون دلیل نیست و باید به راه حل های رفع مشکل فکر کرد اما بحث و مشکل اصلی که دایره وار دارد تکرار میشود این است که مادرانی با روحیه ناسالم فرزندانِ ناسالم پرورش میدهند و آنها پسران و دخترانی میشوند که وقتی به تاهل و تعهد میرسند شاخه خالی میکنند و شیرینی زندگی را تبدیل به زهری میکنند که علاوه بر مسموم کردن خودشان جامعه را نیز کم کم به ورطه نابودی میکشاند و فرزندان آنها دوباره بزرگ میشوند و این مشکل گاهی بدون بهبود یافتن و گاهی به شکل نیمه بهبود یافته و لنگان لنگان ادامه می یابد. زنِ امروز جامعه ما با تحمل همه ناملایمتی ها شخصیتی مظلوم و ذلیل به خود گرفته در حالیکه زن نه کاسب است و نه مظلوم و نه ظلم پذیر بلکه باید دارای شخصیتی پویا و هدفمند برای تربیت جامعه سالم و مردانی بزرگ در آن جامعه باشد. جامعه ای که باید برای جلوگیری از رخنه دشمنان استوار ، محکم و سلامت باشد. اینگونه است که دشمن سالهاست هدفش را نابودی خانواده قرار داده و با تبدیلِ شخصیت زنان این سرزمین که زمانی عاری از ظاهر ، چهره، زیبایی و امثالهم در جبه های جنگ شانه به شانه رزمندگان اسلام میجنگیدند تبدیل به عروسک هایی کند که برای بازی استفاده و وقتی تاریخشان تمام شد دور انداخته شوند . آیا از این زنی که روح و جسمش به شدت آسیب دیده میتوان توقع داشت انسانی دیگر را رشد دهد و به کمال برساند؟؟!

اینگونه با بیمار کردن خانواده ها دشمن به هدف اصلی خود که بیمار کردن جامعه و دست درازی به مرزهای این سرزمین است به راحتی خواهد رسید!

آری، زنان هویتشان را گم کردند و مردان غیرتشان را…

امید است به فرموده رهبر فقید و کبیر انقلاب امام خمینی(ره) از دامن زن تمامی مردان با غیرتمان به معراج برسند.

✍️ حمید زینتی شعاع