راه حل فضای مجازی فیلتر نیست

حسن روحانی رييس جمهوری ایران با تاکيد مبنی بر اينکه راه حل مديريت فضاي مجازي در کشور ما ،‌ فيلتر نمی باشد. اظهار داشت: اگر فيلتر شد،‌ فيلترشکن را چه کنيم؟

رییس جمهور طی سخنرانی با حضور مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به فيلترينگ ها در کشور فرمود: ‌امروز براي همه ما روشن شده که راه حل مديريت فضاي مجازي فيلتر نيست.

سخنان حسن روحانی درباره فیلترینگ

رييس جمهور به فراگيري استفاده از گوشی های همراه در کشور اشاره نموده و اظهار داشت: امکان پذير نمی باشد که حاکميت به مردم بگويد که تشخيص اش اين است که به علت مضرات تلفن همراه آن را کنار بگذارند؛ همه عالم را هم بسيج کنيم نمي توانيم مانع از استفاده از آن شويم و تلفن همراه را در جيبشان مخفي مي کنند و در خلوت استفاده مي کنند.وي ادامه داد: ما نمي توانيم با خواست عمومي مردم مبارزه کنيم و اين کار درست، مشروع و قانوني نيست ما فکر مي کنيم اختياراتي از آسمان داريم که به زمينيان هر فرماني را صادر کنيم اما چنين نيست چنانکه خداوند نيز به پيامبرش مي گويد تو وکيل مردم نيستي، بلکه بايد پيام را به آنان برساني؛ خودشان مي دانند که توجه کنند و هدايت شوند يا نه، اين بدون انتخاب ممکن نيست.

روحاني درباره اينترنت گفت: در شبکه اينترنت، ارتباط مردم با نرم افزارهاي مختلف امکان پذير شده که در آن حرف مفيد يا مضر و راست يا دروغ توليد و در اين فضا گاهي به شکل افراطي و گاهي به شکل تفريطي استفاده مي شود. عده اي از اين فضا براي شايعه پردازي، تهمت زدن، دروغ گويي و استهزاء در چارچوب منافع فردي و حزبي استفاده مي کنند.وي گفت: برخي از ابتدا براي استفاده از فضاي مجازي ميوه ممنوعه درست مي کنند و مي گويند به اين پيام رسان وارد شويد و به ديگري وارد نشويد، اين جهنم است و آن ديگري بهشت و همين ممنوعيت ها باعث مي شود که جوانان و نوجوانان بگويند اين چه فضايي است که خيلي خطرناک است و نبايد به آن وارد شويم؟ ‌اينگونه ما آنان را تحريک مي کنيم که وارد اين فضا شوند.

نسل جوان کشور از فيلترينگ ضرر کرد

روحاني تصريح کرد:‌ ما در سال هاي اخير در برخي اقدامات ناموفق بوديم و اشکال کار اين بود که فکر کرديم اين دستگاه تحت فرمان ماست که بگوييم فيلتر شود؛ اگر فيلتر شد، فيلتر شکن را چه کنيم؟ با آن فيلترشکن مبارزه کرديم، فيلترشکن بعدي که آمد چه کارش کنيم؟ اگر فيلترشکن ها روزانه آمدند چه کار مي کنيم؟ پس از يکسال، اکنون به چه نتيجه اي رسيديم؟ همه ضرر کرديم و ابتدا کودکان، نوجوانان و جوانان ضرر کردند.
رييس جمهور افزود:‌ جوانان ما اصلا به اين فضاها نمي رفتند، چارچوبي در اين زمينه وجود داشت و اينطور نبود که در پيام رسان ها هر چيزي باشد اما متاسفانه همه چارچوب ها شکست. روحاني تصريح کرد: با تدبيري نادرست فکر کرديم يک نفر با هر عنواني و مربوط به هر حوزه اي مي تواند روي کاغذ بنويسد که استفاده از اين ممنوع است و بايد فيلتر شود و آن را به مخابرات ابلاغ کنند و مخابرات هم از ترسش آن را به مرجع بعدي بدهد. اما اکنون براي ما روشن شد که راه حل اين نيست.وي در عين حال تاکيد کرد:‌ راه حل، افراط گرايي نيست که از فضاي مجازي عليه آبروي مردم استفاده کنيم و حرف هاي غير واقعي بزنيم بلکه بايد سواد ديجتالي جوانان را افزايش دهيم.

ايجاد فساد با انحصار

رييس جمهور با بيان اينکه انحصار در هيچ چيزي مفيد نيست افزود: اگر در موبايل و تلفن همراه انحصاري وجود داشته باشد حتماً گرفتاري و فساد به وجود مي آيد بايد آزاد بگذاريم اما در بالاي سر آنها اين را مطرح کنيم که حريم خصوصي را مراعات کنند.

بايد از پيامک‌هاي تبليغاتي جلوگيري کرد

روحاني تصريح کرد: در هيچ جاي دنيا چنين چيزي سراغ نداريم که در يک روز افراد موبايل خود را چند بار بردارند و ببينند پيام هاي تبليغ پشت سر هم آمده، چرا روي اعصاب مردم راه مي رويد؟ وزارت ارتباطات بايد جلوي آن را بگيرد و هر کسي که احتياج به تبليغ دارد به آن مجوز تبليغ بدهند و هر کسي که مجوز تبليغ نداشته باشد نتواند چنين کاري انجام دهد.
رييس جمهور گفت: دولت و شما به عنوان وزارت مربوطه نبايد بگذاريد عمر مردم تلف شود، اتلاف وقت مردم حرام است، اذيت مردم حرام است، نبايد بگوييد چون من پولي در مي آورم به خاطر همين پول وقت و عمر مردم را تلف کنم.روحاني افزود: اين نکته مهمي است که ما از اين ابزار به طور صحيح استفاده کنيم، اين فناوري پايه اصلي براي همه اقتصاد است چرا که فضاي مجازي توانمندساز است و براي همه تحقيقات علمي و فرهنگي يک زيرساخت و زيربناست و ابزاري براي عدالت محسوب مي شود.

فضاي مجازي زيربناي تحولات اقتصادي

رييس جمهور گفت: فضاي مجازي زيربناي تحولات اقتصادي و توانمندساز است. روحاني با اشاره به کمک فضاي مجازي براي مبارزه با فساد گفت: ما وقتي مي توانيم با رانت و فساد مبارزه کنيم که شفافيت در همه زمينه وجود داشته باشد و همه بدانند که کسي ثبت سفارش کرده يا از بانک مرکزي پول گرفته است و کشتي ها چه زماني وارد گمرک و انبار مي شوند.

وي با بيان اينکه بايد مردم روستاها و شهرهاي کوچک از همه مزايايي که اهالي شهرهاي بزرگتر از آن برخوردارند استفاده کنند گفت: از دولت يازدهم تا دولت دوازدهم ۶۶ درصد روستاها از برق برخوردار شدند و بايد فضاي مجازي نيز براي همه روستاهاي کوچک قابل استفاده باشد.روحاني گفت: در گازرساني کشور جمهوري اسلامي ايران از کشورهاي پيشتاز است و طول لوله هاي فرعي و اصلي ما در گازرساني ۱۰ برابر قطر زمين است و اين کار بزرگي است پس بايد بگوييم روستائيان ما در رفاه هستند چرا که ديگر مراتع و جنگل ها از بين نمي رود؛ در حوزه فضاي مجازي نيز بايد مانند حوزه گاز و آب خدمت رساني انجام شود. شفافيت يکي از بزرگترين شعارهاي دولت يازدهم و دوازدهم بوده و دولت الکترونيک بسيار اهميت دارد و هم اکنون قدم به قدم در اين عرصه در حال حرکت است.