اعلام کمپین انتخاب دیگر

اعلام کمپین #انتخاب_دیگر

 

🔹 وهاب عزیزی

 

اکثریت نمایندگان مجلس دهم در طول سه سال گذشته آنچنان درگیر مسائل حزبی و حاشیه بودند که فراموش کردند نماینده مردم ایران هستند. حتی طرفداران خودشان را هم نا امید کردند.

💥مطلب ذیل نمونه کوچکی از بی تدبیری بزرگ است.

مجلس دهم می خواست یک مصوبه سال آخری و دَم غروبی را از فیلتر شورای نگهبان رد کند که آه مردم گریبان اش را گرفت.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس مصوبه ای بود که به نام مردم و به کام مافیای “قدرت_ثروت” تنظیم شده بود که با هوشیاری شورای نگهبان فعلا متوقف شد.
اشکالات این مصوبه آنقدر آشکار بود که با فشار زیاد لابی ها و رایزنی های تشنگان قدرت هم نتوانست از فیلتر “نگهبان انقلاب” عبور کند.

⚡️ نکته تیز و تلخ
مصوبه استانی شدن انتخابات درست زمانی روی میز نمایندگان مجلس بود که:

۱- بیشتر مردم کشورمان دچار بحران سیل و آوارگی بودند.
۲- فشار تحریم و تورم، گرانی را بر مردم تحمیل کرده بود.
۳- قیمت پیاز در حال پرواز بود و تهیه ارزاق عمومی برای مردم مشکل شده بود.
۴- دلسوزان واقعی مردم در قالب گروه های جهادی به کمک هم وطن های سیل زده رفته بودند.
۵- ارتش و سپاه تمام امکانات خودشان را برای کمک به مردم بسیج کرده بودند.

در چنین شرایطی مصوبه ای از مجلس بیرون می آید که فرسنگ ها با نیازهای اصلی مردم و کشور فاصله دارد.

🔹 بخشی از آثار مستتر در استانی شدن انتخابات:

۱- بسته شدن راه ورود مردم به مجلس
۲- فاصله مردم با نمایندگان و مسئولین
۳- کاهش مشارکت در انتخابات
۴- بی عدالتی در انتخابات
۵- تخم نفاق و شائبه تخلف و تقلب
۶- نارضایتی های قومی و مذهبی
۶- تبدیل خانه ملت به خانه احزاب
۷- تیشه به ریشه تمامی آرمان ها

👌 نکته آخر
به نظر می رسید طراحان این مصوبه تصمیم داشتند مجلس را برای همیشه به انحصار احزاب فامیلی در آورده و خیالشان را از زحمت ریا و تزویر راحت کنند.
در ایام انتخابات بعضی از این افراد علی رغم میل باطنی خود مجبور می شوند در بین مردم حاضر شده و تظاهر به مردم باوری و انسانیت کنند که با این مصوبه از دسترس مردم خارج می شدند.

البته حساب اندک نمایندگان سالم از آنها جداست. هنوز کسانی هستند که نبض وجدان شان سالم می زند.

با اعلام کمپین #انتخاب_دیگر

در انتخابات مجلس یازدهم به اکثریت نمایندگان فعلی رای نخواهیم داد.

🔸 وهاب عزیزی