داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: منوچهر محمدی منش ۶۵۲۱

 منوچهر محمدی منش 6521

لیست جهادگران ایران اسلامی

 منوچهر محمدی منش 6521

 منوچهر محمدی منش 6521

منوچهر محمدی منش 6521

سوابق:

مدیر کانون مرکزی حقوقدانان تهران بزرگ
مدیر کانون نخبگان حقوقدانان
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی
کارشناس ارشد فقه و جزا
کارشناس مدیریت برنامه ریزی
کارشناس مدیریت دولتی
سابقه ی ۳۰ سال مسولیت اجرایی و مدیریتی

برنامه ها:
اصلاح نظام مدیریت شهری و تغییر و تحول در نظام شهرداری ها
اجرا و عملیاتی نمودن تفکر سپهبد شهید سردار سلیمانی در نظام شهرداری ها و سازمانهای تابعه
تحول در نظام حمل و نقل شهری و مترو
رسیدگی به مردم ضعیف و حاشیه نشین شهر
پیگیری مستمر به منظور جلوگیری و کاهش آلودگی هوای شهر تهران