بانکها مشتری مداری را زیر بنای تمامی فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود قرار دهند

بانکها مشتری مداری را زیر بنای تمامی فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود قرار دهند

  سید محمدعلی دریاباری کارشناس امور بانکی گفت: بانکها نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و هرگونه تحول در سیستم بانکی کشور می تواند تا حدود زیادی بر فعالیتهای تجاری کشور تاثیر گذار باشد. جهادگران نیوز - سید...

ادامه مطلب ...