آرشیو "معرفی کاندیداها"

داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: سیدحسین آقاسیدمرتضی  ۱۵۵۹

داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: سیدحسین آقاسیدمرتضی ۱۵۵۹

سید حسین آقا سید مرتضی کد انتخاباتی ۱۵۵۹ دکتری جامعه شناسی رئیس هیات موسس دانشگاه فرهنگ و هنر و هیات علمی رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن ناجا  رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان جوان مدیر عامل شرکت...

ادامه مطلب ...
داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: منوچهر محمدی منش ۶۵۲۱

داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: منوچهر محمدی منش ۶۵۲۱

سوابق: مدیر کانون مرکزی حقوقدانان تهران بزرگ مدیر کانون نخبگان حقوقدانان کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی کارشناس ارشد فقه و جزا کارشناس مدیریت برنامه ریزی کارشناس مدیریت دولتی سابقه ی ۳۰ سال مسولیت...

ادامه مطلب ...
  • صفحه ی 1 از 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 5
  • <