رییس جمهور بودجه را ارائه کرد

جهادگران نیوز:

روحانی در سخنرانی تحویل بودجه ۹۸