وهاب عزیزی نامزد انتخابات مجلس: مردم به جای چهره‌های مشهور به افراد سالم رای دهند

نامزد انتخابات مجلس: مردم به جای چهره‌های مشهور به افراد سالم رای دهند

به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از تهران- ایرنا- دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی از مردم خواست به سمت تحقیق و جست‌وجوی نامزدهایی بروند که سوابق سیاسی و اقتصادی روشنی دارند؛ مشهور بودن یا نبودن مهم نیست بلکه مردم باید به افراد سالم رای دهند.

«وهاب عزیزی» روز دوشنبه پس از حضور در ستاد انتخابات کشور و نام‌نویسی در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، با اشاره به صحبت های روز گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر تعهدآور بودن مسوولیت، گفت: مقام معظم رهبری نگاهی تیزبینانه و هوشمندانه‌ای دارند چون ایشان پیش از این هم فرموده بودند مجلس باید جوان و انقلابی باشد که در این دو کلمه، معانی و تعبیرهای بسیار زیادی نهفته است.

به گفته وی، وقتی مجلس جوان شکل بگیرد، تحرک و پویایی و آرمان گرایی در آن کاملا واضح و مشهود خواهد بود و در کنار آن، این مجلس براساس باورهای مردم و خواسته‌ها و نیازهای آنها حرکت خواهد کرد.

دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی تصریح کرد: مجلسی که شاخص‌های انقلابی‌گری دارد، با مردم صادق بوده و به اهداف و آرمان های آن پایبند است نمایندگان انقلابی به آن ورود خواهند کرد. مجلس برآمده از نمایندگان انقلابی در عمل نشان می‌دهد که به شاخص‌های توسعه کشور توجه کرده و به دنبال پویایی آن است و بر همین اساس هم برنامه‌ریزی مدونی انجام می‌دهد.

عزیزی ادامه داد: نامزد انقلابی مجلس خود را اسیر و آلوده مافیای سیاسی و اقتصادی نکرده و با جریان‌ها زد و بند نمی‌کنند.

وی درباره اعلام شفاف هزینه‌های انتخاباتی‌اش افزود: حتما این کار را خواهم کرد، ضمن اینکه از مردم می‌خواهم که به نامزدهایی که در انتخابات ریخت و پاش می‌کنند و هزینه‌های گزاف دارند، رأی ندهند.

عزیزی افزود: ریخت و پاش نامزدهای انتخاباتی از سوی افرادی صورت می‌گیرد که از قبل انتخابات، اعتبار مردم را به لابی‌های اقتصادی و سوءاستفاده‌گران می‌فروشند و وقتی وارد مجلس شوند برای مردم کار نکرده و دراختیار گروه‌های سوءاستفاده‌گر هستند.

دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی از مردم خواست به سمت تحقیق و جست‌وجوی نامزدهایی بروند که سوابق سیاسی و اقتصادی آنها روشن است و به این افراد رای دهند، مشهور بودن یا نبودن چهره مهم نیست بلکه مردم باید به افراد سالم رای دهند.