به گزارش روابط عمومی جهادگران:

علی نورزاد دبیر هماهنگ کننده ستاد شورایاری محلات شد

ستاد حمایت از انتخابات شورایاری محلات متشکل از شورای مرکزی، شورای دبیران مناطق و پنج کمیته اجرایی زیر نظر دبیر هماهنگ کننده فعالیت خواهد کرد.

 

به گزارش روابط عمومی جهادگران؛ وهاب عزیزی طی حکمی آقای علی نورزاد را به عنوان دبیر هماهنگ کننده ستاد شورایاری محلات انتصاب نمود. علی نورزاد سابقه مدیرکل ارتباطات داخلی ریاست جمهوری و معاون مرکز علمی کاربردی استانداری تهران (وابسته به مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور) را در کارنامه فعالیت خود دارد و از اساتید دانشگاه تهران است.

دبیرکل جهادگران ایران اسلامی با بیان این نکته که انجمن شورایای محلات ۲۰ سال تجربه فعالیت در حوزه مدیریت شهری را دارد اعلام نمود: ما نمی توانیم نسبت به سرنوشت این نهاد که فعالیت آن در توسعه زیر ساخت های شهری تاثیر مستقیم دارد، بی تفاوت باشیم؛ لذا با تشکیل یک ستاد قوی و متمرکز در دفتر جبهه جهادگران با حمایت از کاندیداهای شورایاری به انتخابات این انجمن ورود می کنیم.

وهاب عزیزی در ادامه افزود: جبهه جهادگران ایران اسلامی با عنوان «جهادگران محله» برای کلیه محله های تهران در انتخابات ماه آینده لیست انتخاباتی خواهد داد.

علی نورزاد