طرح دو فوریتی مجلس برای استخدام نیروهای بومی +جزئیات

طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که امروز اعلام وصول شد؛ طرحی است که بر اساس آن نمایندگان مجلس می خواهند از استخدام نیروهای غیربومی در موقعیتهای شغلی دولت جلوگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس امروز طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است در شرایط فعلی دولت در استخدام نیروی انسانی برای نیروهای بومی شهرستان واجد شرایط اولویتی قائل نیست؛ این امر می تواند صدمات و سرخوردگی هایی برای نیروهای بومی ایجاد کند و بیکاری در شهرستان‌ها را افزایش دهد و در عین حال سبب مهاجرت غیر ضرور نیروهای غیر بومی به محل استخدام و مشکلات متعدد ناشی از مهاجرت می شود. در نهایت این عوامل سبب کاهش بهره‌وری نظام‌های اداری می‌گردد، بنابراین ضرورت دارد در این راستا تمهیداتی اندیشیده شود.

بنا بر اعلام طراحان این طرح ، به جهت تمرکز بیشتر امکانات کشور در شهر تهران به اهمیت حقوق همه شهروندان ایرانی در استفاده از این امکانات این شهر از اصلاح پیشنهادی مستثنا شده است.

با توجه به اینکه دولت قبل از تصویب این طرح اقداماتی را در خصوص جذب نیروهای انسانی به عمل آورده، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت در این مورد تصمیم‌گیری نمایند و انصاف و عدالت اجتماعی در این استخدام‌ها در مورد نیروهای بومی رعایت شود.

در ماده واحده این طرح آمده است به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری این جمله اضافه می‌شود که شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنایی شهر تهران اولویت قائل شود.

بر اساس تبصره این ماده واحده این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و شامل کلیه مواردی که مهلت ثبت‌نام به پایان رسید ولی هنوز آزمون برگزار نشده است نیز می‌گردد.