آمادگی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه با قید فوریت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر دولت برای اصلاح ساختار بودجه قدمی برندارد نمایندگان این آمادگی را دارند که با قید فوریت این موضوع را بررسی کنند.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با گذشت 2 ماه از سال هنوز اتفاقی درباره اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس صورت نگرفته است، گفت: این نوع بودجه‌ریزی که متأسفانه سالیان سال است در کشور اجرا می‌شود جز دستاورد کسری بودجه، عدم شفافیت، انحرافات از اهداف برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت و عدم تحقق افزایش بهره‌وری چیز دیگری در بر نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه اگر دولت قدمی را در جهت اصلاح ساختار بودجه برنمی‌دارد، نمایندگان این آمادگی را دارند با قید فوریت به این موضوع بپردازند، افزود: باید در این شرایط سخت با تغییر ساختار بودجه‌ریزی موجود، اصلاحات لازم را انجام داد تا هم نگرانی را از جامعه کمتر کنیم و هم اهداف اصلی نظام بودجه‌ریزی که برنامه مالی و اجرایی یک سال دولت است را تدوین و ابلاغ کنیم.

نماینده مردم تفرش در مجلس با بیان اینکه ناکارامدی نظام بودجه‌ریزی کشور، غیر شفاف بودن آن و همچنین عدم ارتباط با بهره‌وری در حوزه‌های زیرساختی از جمله اشکالات بنیادی نظام بودجه ریزی کشور است، اضافه کرد: اصلاح ساختار بودجه با اعمال یکسری سیاست مانند کاهش وابستگی به نفت و افزایش اتکای بودجه به درامدهای مالیاتی متفاوت است. به عبارت ساده تر باید بین تغییرات ساختاری در نظام بودجه ریزی و جزییات بودجه تفاوت قائل شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:هنوز منتظر دولت هستیم تا برنامه‌اش را در این حوزه شفاف اعلام کند تا نمایندگان هم نگاه خود را مطرح کنند.