داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: مهدی پیرهادی ۲۱۸۹

مهدی پیرهادی 2189

لیست جهادگران ایران اسلامی

مهدی پیرهادی 2189

مهدی پیرهادی 2189

بيش از ١٨ سال سابقه مدیریت در سطوح مختلف شهرداری تهران

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ٣

رئيس هيئت مديره تعاونی كاركنان شهرداری تهران

دبير قرارگاه مسجدمحوری شهيد عبدالله ميثمی

مشاور شورايعالی استان‌ها

مشاور فراكسيون مديريت شهري مجلس

و مديركل فرهنگ دينی و انقلابی قوه قضائيه