داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: سیدحسین آقاسیدمرتضی ۱۵۵۹

سیدحسین آقاسیدمرتضی 1559

لیست جهادگران ایران اسلامی

سیدحسین آقاسیدمرتضی 1559

سیدحسین آقاسیدمرتضی 1559

سیدحسین آقاسیدمرتضی 1559

سیدحسین آقاسیدمرتضی 1559

سید حسین آقا سید مرتضی کد انتخاباتی ۱۵۵۹

دکتری جامعه شناسی

رئیس هیات موسس دانشگاه فرهنگ و هنر و هیات علمی

رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن ناجا

 رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان جوان

مدیر عامل شرکت شوکا

دبیر شورایاری انقلاب

 بازنشسته وزارت کشور – ن م