وهاب عزیزی: صیانت از اصل نظام وظیفه هر ایرانی

 
از نظر تعاملات جهانی در شرایطی قرار داریم که حمایت از اصل نظام بیش از گذشته لازم و ضروری است.
 
وهاب عزیزی: صیانت از اصل نظام وظیفه هر ایرانی
 
جهادگران نیوزوهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران در واکنش به طرح اقتصادی دولت و نقدهای صورت گرفته گفت: فارغ از دیدگاه های سیاسی و اعتقادی، همه کسانی که در ایران زندگی می کنند و یا ایران را دوست دارند بایستی به صورت منطقی از کلیات نظام دفاع کنند، چون تنها راه حفظ اقتدار و امنیت کشور حفظ نظام جمهوری اسلامی است.
 
البته حمايت از اصل نظام به معنی تائید عملکرد ضعیف اشخاص و مدیران آسانسوری نیست. بلکه بلعکس، با نقد منصفانه سیاست های اشتباه و عملکردهای نادرست، حساب اشخاص از نظام جدا می شود و اشخاص نفوذی یا مدیران ضعیف نمی توانند عملکرد خودشان را به پای کلیت نظام بنویسند یا خودشان را پشت نظام پنهان کنند. گاهی پیش مي آيد  که برخی از مدیران انتقاد به خودشان را انتقاد از اصل نظام تعریف کرده و یک حاشیه امنی برای خودشان ایجاد می کنند تا از هرگونه نقد در امان باشند. 
 
 لذا دلسوزان اصلی نظام با خطر انداختن اعتبار و آرامش خود پا به منطقه نقد و اعتراض می گذارند تا سره از ناسره مشخص شود. ما هم ضمن حمایت از دولت، به عملکرد تیم اقتصادی دولت نقد داریم. 
 
نقد از درون و توسط افراد خودی موجب اصلاح امور و پالایش نیروهای متعهد و متخصص شده و فرصت کینه توزی و میدان اعتراض های سازمان یافته را از معاندین و دشمنان ملت می گیرد.
 
ما ضمن حمایت از اصل نظام، همچنان معتقد هستیم که تمام مدیران اجرایی کشور و نهادهای انتخابی و انتصابی بایستی خودشان را برای نقد از سوی فرزندان انقلاب و دلسوزان نظام آماده کنند.
 
اگر چنانچه ما دل در گرو این کشور داریم که داریم، اگر ایمان راسخ به حقانیت نظام جمهوری اسلامی داریم، که داریم، اگر آرامش و سعادت مردم ایران را می خواهیم، برای گریز از خطرات احتمالی ناگزیریم با هشدار ها و نقدهای تند و تیز مسئولین را هوشیارتر کنیم و اجازه ندهیم که به دلیل غفلت و سهل انگاری مسئولین حوادث ناگوار سال های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ مجدد تکرار شود.
 
پیشنهاد می کنیم در شاخصه های تعیین دهک های یارانه بگیران یک تجدید نظر اساسی صورت بگیرد. چون افرادی جزو دهک دهم محسوب شده اند که واقعا در تأمین گذران زندگی در مضیقه هستند. در این خصوص نیازمند پایش مجدد و بازبینی دقیق هست. از سوی دیگر کسانی در جامعه هستند که با وجود برخورداری از ثروت هنگفت و درآمدهای عالی جزء دهک های پایین محسوب شده اند. البته در این مرحله از طرح که مردم با شوک افزایش قیمت ها مواجه شدند، بهتر بود یارانه معیشتی طیف وسیع تری را شامل می شد. در بین دهک دهم کارمندانی هستند با وجود دریافت دستمزد متوسط هزینه های زیادی در زندگی دارند و گاهی برای همان آپارتمانی که در شناسنامه اقتصادی آنها منظور شده اقساط سنگینی را می پردازند. لذا لازم است ضمن بازبینی و تجدید نظر در پرداخت یارانه های معیشتی، نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر دیگر بخش های بازار بیشتر شود تا از این مرحله سخت عبور کنیم.