معرفی کاندیدای مجلس یازدهم: عبدالله شاکری با کد انتخاباتی ۵۵۷۸

*نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، شمیران، شهرری ،‌اسلامشهر و پردیس*

سوابق:

* عبدالله شاکری کد انتخاباتی نامزد ۵۵۷۸ *

. کارشناس ارشد روابط بین الملل
. کارشناس علوم سیاسی
. دبیر کمیته کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
. نماینده هیات عالی گزینش سازمان محیط زیست کشور
. عضو هیات مرکزی گزینش سازمان محیط زیست کشور
. عضو کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام
. عضو میز نخبگان استانی مجمع تشخیص مصلحت نظام
. مدیر امور اداری و مالی پژوهشکده تحقیقات راهبردی (استراتژیک)
. کارشناس ارشد روابط بین الملل معاونت سیاست خارجی و روابط بین الملل مرمز تحقیقات استراتژیک سابق
. عضویت در کار گروه معاونت های سیاست خارجی، روابط بسن الملل، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک سابق

 

انتهای پیام/