اهدای لوح تجلیل به جانباز فیض الله فرهنگ بعنوان خادم جهاد و شهادت در نشست شورای عالی شاهد و ایثارگر جهادگران

در نشست شورای عالی شاهد و ایثارگر جهادگران از جانباز فیض الله فرهنگ بعنوان خادم جهاد و شهادت تجلیل شد

به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز، جبهه جهادگران ایران اسلامی با پیشنهاد شورای مرکزی جبهه جهادگران، با اهدای لوح تجلیل از فیض الله فرهنگ بعنوان خادم جهاد و شهادت در نشست شورای عالی شاهد و ایثارگر جهادگران تجلیل بعمل آورد.