مصاحبه / اکرم السادات اجاق مشاور حرفه ای آسیب های اجتماعی: تفکر جهادی می تواند مشکلات کشور را حل کند

اکرم السادات اجاق مشاور حرفه ای آسیب های اجتماعی: تفکر جهادی می تواند مشکلات کشور را حل کند

 

اکرم السادات اجاق

دکتر اکرم السادات اجاق در گفت و گو با پایگاه خبری جهادگران نیوز با تاکید بر اهمیت تفکر جهادی در پیشبرد امور کشور گفت: نقطه قوت تفکر و مدیریت جهادی، نسبت به سیستم های فکری دیگر در این است که در رویکرد تفکر جهادی منافع معنوی و اخروی مقدم بر منافع دنیوی و مادی است. لذا این رویکرد موجب می شود افرادی که روحیه جهادی دارند در مواجه با مسائل، مشکلات و پیچیدگی های مسائل سیاسی و بحران های فتنه انگیز هیچگونه بن بستی را در پیش روی خود نبینند.

وی افزود: برخورداری از تفکر جهادی  همراه باتعهد نسبت به شرایط موجود، عامل موفقیت گروه ها و جریان ها در مواجه با مشکلات و موانع است.بنا بر این  لازم و ضروری است با همت نیروهای جهادگر و فعالین اجتماعی، سیاسی، ارزشگرا و نهادهای فرهنگی گفتمان تفکر جهادی ترویج شده و در گام دوم انقلاب این گفتمان جهانی شود.
این جهادگر و نیروی ارزشی با تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در راستای تحقق تفکر جهادی –  توسعه همه جانبه از همه  کسانی که در حوزه ترویج تفکر جهادی قلم می زنند، تشکر نموده و اعلام کردند: جبهه مردمی جهادگران ایران اسلامی در این عرصه فعالیت های خوبی را انجام داده و بستری مناسبی است برای ایجاد وحدت بین نیروهای ارزشگرا و انقلابی.