موافقت مجلس با اصلاح سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان

 
 
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) با طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با موضوع سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند.
 
موافقت مجلس با اصلاح سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
 
به گزارش جهادگران نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۷ دی) مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند. 
 
این اصلاحیه به منظور تامین نظر شورای نگهبان بوده و بر همین اساس با حذف مواد ۱، ۲ و ۳ طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رای گیری شد و در نهایت نمایندگان با این اصلاح موافقت کردند. 
 
مواد حذف شده مذکور بدین شرح بودند:
 
ماده۱- یک مبحث به‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱مکرر) به ذیل آن اضافه می‌شود: «ماده۲۰۱مکرر- در اجرای اصل نود و یکم (۹۱) قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی، به تعداد حداقل دوبرابر مورد نیاز، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
 
تبصره- پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین را به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.»
 
ماده۲- جزء (۲) بند «ز» ماده (۱۱۷) قانون به بند «د» این ماده منتقل می‌شود و عبارت «انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان (مرحله دوم)» به‌عنوان یک بند ذیل بند «هـ» ماده (۱۱۷) قانون اضافه می‌شود.
 
ماده۳- متن زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۲۴) قانون آیین‌نامه داخلی اضافه می‌شود: اعضای حقوقدان شورای نگهبان مشمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن می‌باشند و با لحاظ ضوابط مقرر در این ماده می‌توان به صلاحیت آنان اعتراض نمود.
 
منبع:فارس
 
انتهای پیام/