معرفی کاندیدای مجلس یازدهم: راضیه فرقانی با کد انتخاباتی ۶۸۵۱

دکتر راضیه فرقانی متولدسال ۱۳۶۰مازندران ،شهرستان بهشهر درخانواده مذهبی و روحانی که همیشه مددکار و حامی مردم ضعیف و کمک رسانی به روستاها جهت آبادانی آن بودند، بدنیا آمده است. مراحل دروس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را با معدل بالا ۱۸/۵ در رشته ریاضی و فیزیک به پایان رسانده و همیشه از دانش آموزان برتر درسی و مسابقات فرهنگی و قرانی بودند. همچنین در مسایل فرهنگی و بسیج عضو فعال بوده و هستند.
بعداز دیپلم، سطح ۲حوزه را در حوزه حضرت فاطمه (س) تهران بصورت حضوری و جامعه الزهرای قم بصورت غیرحضوری تحصیل کردند. با وجود تاهل و داشتن دو فرزند، کارشناسی ارشد را در دانشگاه الزهرای تهران در رشته فقه و حقوق به پایان رسانده. اکنون درحال تحصیل دکترای فقه وحقوق دانشگاه تهران میباشند. همچنین سال آخرسطح ۳حوزه دررشته تفسیر و علوم قرانی هستند. ازفعالیت های ایشان به ۱۰سال تدریس درحوزه دردروس مختلف، تدریس خصوصی عربی و سخنرانی و تبلیغ در مجالس خانم هاست. همچنین کارهای خیر مثل تاسیس قرض الحسنه وخیریه دوستان که در حد توان خود کمک به نیازمندان و محرومان جامعه انجام دهند. همیشه در متن جامعه و بین مردم و پیگیر مسایل سیاسی و رخدادهای روز و تحلیل و کارشناسی آن بوده وهستند.

سوابق
* تحصیل دکترای فقه وحقوق دانشگاه تهران
*کارشناسی ارشد فقه و حقوق ازدانشگاه الزهرا (س) تهران
*تحصیل سطح ۳حوزه رشته تفسیروعلوم قرانی
* سطح ۲حوزه ازحوزه حضرت فاطمه(س)تهران وجامعه الزهرای قم
*کارشناس حوزه ودانشگاه
*مدرّس
*مبلّغ وسخنران مذهبی
*فعّال فرهنگی اجتماعی وبسیج مردمی