مصوبه مجلس درباره تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس جمهور

 

نمایندگان مجلس با تشکیل شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور موافقت کردند.

مصوبه مجلس درباره تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان

به گزارش جهادگران نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه (12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان با ماده 8 این طرح با 176 رای موافقت کردند.

براساس این ماده، در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389:

الف- ‌در ماده (2) عبارت «شورای راهبری فناوری‌ ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رییس جمهور(رییس شورا)، معاون علمی و فناوری رییس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وچهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معاون و اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

ب- در مواد (2)، (7) و (12) عبارت «معاونت علمی و فناوری رییس جمهور» جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می شود.

پ- متن زیر به انتهای ماده (2) الحاق می شود:

سیاستهای کلان در حوزه حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان با پیشنهاد شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش بنیان به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد.

ت – دو تبصره به شرح زیر به ماده (2) الحاق می‌شود:

«تبصره 1- هرگونه استفاده ازمزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها ومؤسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج دراین قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و درصورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.

تبصره 2- دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می شود.»

ث- در ماده (4) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین عبارت «شورا» می ­شود.

ج- در ماده (5) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوری­ ها و تولیدات دانش بنیان به عنوان هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رییس شورا» می­ شود.

چ – در تبصره (3) ذیل ماده (5) و ماده (13) عبارت «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

ح- در ماده (9) عبارت «و در چارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری­ ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (1) این قانون، از مزایای شرکت ها و موسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» الحاق می­ شود.

خ- متن زیر جایگزین ماده (10) می‌گردد:

«ماده 10- پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنای خود مشمول مزایا و اختیارات ماده (7) و ماده (15) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 می‌باشند و کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. منبع: فارس

انتهای پیام/